Kuopion Kamppailutilat Ry:n vuosikokous su 11.6.2017

28.5.2017

Kuopion Kamppailutilat ry:n kevätkokous 2017

Suurmäentien väestönsuoja su 11.06.2017 klo 17:00

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat

b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuoden 2016 vuosi- ja

tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille.

7. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!