Kuopion Kamppailutilat Ry:n syyskokous su 19.11.2017 klo 16:00

26.10.2017

Kuopion Kamppailutilat Ry:n syyskokous
 

Aika: sunnuntai 19.11.2017 klo 16:00

Paikka: Suurmäentien väestönsuoja (kokoushuone)

 

Esityslista

1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
a. toimintasuunnitelma
b. talousarvio
6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta
johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten
joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja
heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi.
9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
10. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.
- Puijo-Areenan ja kamppailutilojen tämänhetkinen tilanne hankkeessa
11. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!