Kuopion Kamppailutilat Ry:n kevätkokous to 24.5.2018 klo 18:30

10.5.2018

Kuopion Kamppailutilat ry
Kevätkokous 2018
Suurmäentien väestönsuojan kokoushuone to 24.05.2018 klo 18:30


Esityslista


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuoden 2017 vuosi- ja
tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille.
7. Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA!