Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 13.7.2020 klo 18.00 alkaen Suurmäentien väestönsuojan kokoushuoneessa.

29.6.2020

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maanantaina 13.7.2020 klo 18.00 alkaen Suurmäentien väestönsuojan kokoushuoneessa. Asialista:

 

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
    a. puheenjohtaja
    b. sihteeri
    c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    d. ääntenlaskijat
3. Todetaan
    a. läsnäolijat
    b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille.
7. Kokouksen päättäminen