Kuopion Kamppailutilat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 1.10.2021 klo 18.00 alkaen Suurmäentien väestönsuojalla.

14.9.2021

Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a. puheenjohtaja b. sihteeri c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa d. ääntenlaskijat 3. Todetaan a. läsnäolijat b. äänioikeutetut jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi a. toimintasuunnitelma b. talousarvio 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. 7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi. 9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 10. Käsitellään Aiki Club Kuopio ry:n jäsenhakemus 11. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat. 12. Kokouksen päättäminen.