Kuopion Kamppailutilat ry sääntömääräinen syyskokous tiistaina 13.12.2022 klo 19.00 alkaenn Suurmäentien väestönsuojan kokoushuoneessa.

13.12.2022 klo 19:00

Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 13.12.2022 klo 19.00 alkaen Suurmäentien väestönsuojan kokoushuoneessa. Syyskokouksen asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a. puheenjohtaja b. sihteeri c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa d. ääntenlaskijat 3. Todetaan a. läsnäolijat b. äänioikeutetut jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi a. toimintasuunnitelma b. talousarvio 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. 7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi. Toiminnantarkastajat tarkastavat yhdistyksen vuoden 2022 kirjanpidon. 9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 10. Käsitellään johtokunnan esittämät asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat. 11. Kokouksen päättäminen.