Yhdistyksen syyskokous 26.11.2023 klo 19.00 alkaen

1.11.2023

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.11.2023 klo 19.00 alkaen Suurmäentien väestönsuojan kokoushuoneessa. 

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

      a. puheenjohtaja

      b. sihteeri

      c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

      d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

      a. läsnäolijat

      b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

      a. toimintasuunnitelma

      b. talousarvio

6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

8. Valitaan varsinaisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenten joukosta kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 vuosi.

9. Vahvistetaan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksujen suuruus. 

10.  Yhdistyksen lakkauttaminen Kuopion kaupungin sulkiessa Suurmäentien väestönsuojan (alustava aikataulu syksy 2024) ja yhdistyksen lakkauttamisesta johtuvien selvitystoimien käynnistäminen ja selvitysmiesten määrääminen

11. Käsitellään johtokunnan esittämät muut asiat ja jäsenten 10. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat.

12. Kokouksen päättäminen.